style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (คุณธรรม จริยธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 19 June 2018
การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี (คุณธรรม  จริยธรรม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ... Read More...
IMAGE ตำรวจนครบาลท่าข้ามรณรงค์ต่อต้านการพนัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 12 June 2018
ตำรวจนครบาลท่าข้ามรณรงค์ต่อต้านการพนัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ติดตามภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE งาน​ส่ง​เสริม​คุณธรรมจริยธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
Tuesday, 12 June 2018
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561ภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
Monday, 14 May 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   Read More...
IMAGE ตาราเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Saturday, 12 May 2018
ตาราเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ตารางเรียนระดับชั้น ม.1    ตารางเรียนระดับชั้น ม.2   ตารางเรียนระดับชั้น ม.3   ตารางเรียนระดับชั้น ม.4   ตารางเรียนระดับชั้น ม.5   ตารางเรียนระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ใบโอนเงินธนาคารกรุงไทยใบแจ้งชำระค่าเทอม 1 2561 ม. 2, 3, 5 และม. 6
Monday, 30 April 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรีเรื่อง  ใบโอนเงินธนาคารกรุงไทยใบแจ้งชำระค่าเทอม 1 2561 ม. 2, 3, 5 และม. 6   ****สามารถดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้**** Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
Thursday, 07 June 2018
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
Sunday, 08 April 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  ดูภาพเพิ่มเติมคลิก.... Read More...
IMAGE บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
Saturday, 10 March 2018
บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561   ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก...    Read More...
IMAGE การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (คุณธรรม จริยธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 19 June 2018
การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี (คุณธรรม  จริยธรรม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ... Read More...
IMAGE ตำรวจนครบาลท่าข้ามรณรงค์ต่อต้านการพนัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 12 June 2018
ตำรวจนครบาลท่าข้ามรณรงค์ต่อต้านการพนัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ติดตามภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE งาน​ส่ง​เสริม​คุณธรรมจริยธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
Tuesday, 12 June 2018
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561ภาพเพิ่มเติม Read More...
next
prev

VDO SKT