1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Tuesday, 25 February 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 19 February 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ชั้น 3 เวลา 8.00-10.00
Friday, 07 February 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 04 February 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.  ห้องสอบที่ 1... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Tuesday, 25 February 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 19 February 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ชั้น 3 เวลา 8.00-10.00
Friday, 07 February 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 04 February 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.  ห้องสอบที่ 1... Read More...
IMAGE "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย
Tuesday, 26 November 2019
       นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานในพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
Monday, 25 November 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand (ISAT)
Monday, 25 November 2019
       ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand  (ISAT) ในหัวข้อ Education Vision 2030  บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University... Read More...
IMAGE “บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”
Monday, 25 November 2019
“บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”    สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ร่วมกับรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School
Monday, 13 January 2020
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
next
prev

VDO SKT