1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันจากเหย้า ประจำปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจากเหย้าส่งลูกๆ นั
Saturday, 09 February 2019
         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันจากเหย้า ประจำปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ท่าน ผอ.พิศณุ... Read More...
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง The different between British English and American English โดย นางสาวเอื้ออังกูร กิติเจริญวัฒน์ และคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Sunday, 03 February 2019
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง The different between British English and American English  โดย นางสาวเอื้ออังกูร กิติเจริญวัฒน์ และคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ กทม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน หนีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กทมและปริมณฑล โดยจะดำเนินการสั่งป
Wednesday, 30 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี     ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ กทม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย... Read More...
IMAGE เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30 ไร่ทั่วโรงเรียน) ใครเยี่ยมได้ตามเงื่อนไข มีเกียรติบัตรแล
Saturday, 26 January 2019
         เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House  เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ กทม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน หนีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กทมและปริมณฑล โดยจะดำเนินการสั่งป
Wednesday, 30 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี     ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ กทม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียน MEP, EP ประจำปีการศึกษา 2562
Saturday, 19 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียน MEP,  EP, ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 1. คะแนนที่ประกาศเป็นคะแนนรวมทุกวิชา 2. คะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์... Read More...
IMAGE ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562
Thursday, 17 January 2019
ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562   1. วันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน หรือชุดสุภาพ2.... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ
Monday, 14 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP... Read More...
IMAGE เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30 ไร่ทั่วโรงเรียน) ใครเยี่ยมได้ตามเงื่อนไข มีเกียรติบัตรแล
Saturday, 26 January 2019
         เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House  เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30... Read More...
IMAGE คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน SKT Open House 2019
Sunday, 20 January 2019
คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  SKT Open House 2019 Read More...
IMAGE รายละเอียดการสอบชิงทุน 50% โครงการนานาชาติ 2019 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Sunday, 20 January 2019
รายละเอียดการสอบชิงทุน 50% โครงการนานาชาติ 2019 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี     คลิก... Read More...
IMAGE SKT OPEN HOUSE 2019 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
Monday, 24 December 2018
SKT OPEN HOUSE 2019ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม27 มกราคม 2562เวลา 08.30 - 15.00 น.    Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันจากเหย้า ประจำปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจากเหย้าส่งลูกๆ นั
Saturday, 09 February 2019
         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันจากเหย้า ประจำปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ท่าน ผอ.พิศณุ... Read More...
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง The different between British English and American English โดย นางสาวเอื้ออังกูร กิติเจริญวัฒน์ และคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Sunday, 03 February 2019
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง The different between British English and American English  โดย นางสาวเอื้ออังกูร กิติเจริญวัฒน์ และคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก. 2562 ” วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีครูทัชชัย แสงรุ่งสว่างและอนุชิต สมหวัง เป็นผู้ควบคุ
Thursday, 24 January 2019
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก. 2562 ” วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ... Read More...
next
prev

VDO SKT ข้าง