1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท
Saturday, 15 December 2018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561  ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท ขอบคุณภาพจากนักเรียนชุมนุม... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ประวิตศาสตร์ "ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 ะันวาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Saturday, 15 December 2018
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ประวิตศาสตร์  "ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ... Read More...
IMAGE งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Saturday, 15 December 2018
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาพเพิมเติมอัลบั้ม..คลิกFacebook fan-page  Read More...
IMAGE วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพีธีมอบรางวัลลูกเสือโลกครั้งที่ 5 แบดจ์ Partrimonito และเฉลิมฉลองลูกเสือวิสามัญโลก ครบ 100 ปี”The 5th scouts of the world Awarding ceremony
Monday, 03 December 2018
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพีธีมอบรางวัลลูกเสือโลกครั้งที่ 5 แบดจ์ Partrimonito... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Friday, 30 November 2018
ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี    ห้องเรียนปรกติ  ห้องเรียนพิเศษ EP... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 25 October 2018
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ตารางเรียนระดับชั้น ม.1    ตารางเรียนระดับชั้น ม.2   ตารางเรียนระดับชั้น ม.3   ตารางเรียนระดับชั้น ม.4   ตารางเรียนระดับชั้น ม.5  ... Read More...
IMAGE ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Wednesday, 17 October 2018
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Read More...
IMAGE ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Friday, 05 October 2018
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อ่านต่อ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภาษาให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใ
Wednesday, 24 October 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท
Saturday, 15 December 2018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561  ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท ขอบคุณภาพจากนักเรียนชุมนุม... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ประวิตศาสตร์ "ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 ะันวาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Saturday, 15 December 2018
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ประวิตศาสตร์  "ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ... Read More...
IMAGE งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Saturday, 15 December 2018
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาพเพิมเติมอัลบั้ม..คลิกFacebook fan-page  Read More...
IMAGE วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพีธีมอบรางวัลลูกเสือโลกครั้งที่ 5 แบดจ์ Partrimonito และเฉลิมฉลองลูกเสือวิสามัญโลก ครบ 100 ปี”The 5th scouts of the world Awarding ceremony
Monday, 03 December 2018
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพีธีมอบรางวัลลูกเสือโลกครั้งที่ 5 แบดจ์ Partrimonito... Read More...
next
prev

VDO SKT