style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Test
ทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คน
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ