style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะประกาศผลโดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ในวันสมัคร ส่วนนักเรียนที่ส่งตัวมาจากโควต้าสอบจากโรงเรียนต่างๆ จะส่งผลสอบผ่านทางโรงเรียนนั้นๆไป คาดว่าผลการสอบจะถึงบ้านภายในไม่เกิน 7 วันจากวันสอบ