1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562
Thursday, 17 January 2019
ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562   1. วันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน หรือชุดสุภาพ2.... Read More...
IMAGE กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
Thursday, 17 January 2019
กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ
Monday, 14 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP... Read More...
IMAGE ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562
Thursday, 17 January 2019
ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562   1. วันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน หรือชุดสุภาพ2.... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ
Monday, 14 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 03 January 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 27 November 2018
ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี    ห้องเรียนปรกติ  ห้องเรียนพิเศษ EP... Read More...
IMAGE SKT OPEN HOUSE 2019 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
Monday, 24 December 2018
SKT OPEN HOUSE 2019ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม27 มกราคม 2562เวลา 08.30 - 15.00 น.    Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อ่านต่อ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภาษาให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใ
Wednesday, 24 October 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม... Read More...
IMAGE กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
Thursday, 17 January 2019
กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 Read More...
IMAGE วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Thursday, 03 January 2019
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
next
prev

 

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้า แม่ค้า พ่อค้า ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

15 พฤศจิกายน 2562
ติดตามภาพเพิมเตืมคลิก

VDO SKT