1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Suankualrb Wittayalai Thonburi School Vacancy Announcement)
Monday, 16 July 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Suankualrb Wittayalai Thonburi School Vacancy Announcement)     เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการนานาชาติหลักสูตรเคมบริดจ์ และโครงการภาคภาษาอังกฤษ(Administrative... Read More...
IMAGE พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
Monday, 02 July 2018
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561 Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำตัวแทนคณะลูกเสือ จำนวน 7 นาย เนตรนารี จำนวน 7 นาย และครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในช่วงเช้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Monday, 02 July 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำตัวแทนคณะลูกเสือ จำนวน 7 นาย เนตรนารี จำนวน 7 นาย และครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในช่วงเช้า... Read More...
IMAGE พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถาบันสวนกุหลาบ ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561
Wednesday, 27 June 2018
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถาบันสวนกุหลาบณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561 ภาพเพิ่มเติมคลิก... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Suankualrb Wittayalai Thonburi School Vacancy Announcement)
Monday, 16 July 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Suankualrb Wittayalai Thonburi School Vacancy Announcement)     เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการนานาชาติหลักสูตรเคมบริดจ์ และโครงการภาคภาษาอังกฤษ(Administrative... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
Wednesday, 27 June 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
Monday, 14 May 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
Thursday, 07 June 2018
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
Sunday, 08 April 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  ดูภาพเพิ่มเติมคลิก.... Read More...
IMAGE บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
Saturday, 10 March 2018
บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561   ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก...    Read More...
IMAGE พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
Monday, 02 July 2018
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561 Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำตัวแทนคณะลูกเสือ จำนวน 7 นาย เนตรนารี จำนวน 7 นาย และครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในช่วงเช้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Monday, 02 July 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำตัวแทนคณะลูกเสือ จำนวน 7 นาย เนตรนารี จำนวน 7 นาย และครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในช่วงเช้า... Read More...
IMAGE พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถาบันสวนกุหลาบ ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561
Wednesday, 27 June 2018
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถาบันสวนกุหลาบณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561 ภาพเพิ่มเติมคลิก... Read More...
IMAGE การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (คุณธรรม จริยธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 19 June 2018
การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี (คุณธรรม  จริยธรรม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ... Read More...
next
prev

 

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้า แม่ค้า พ่อค้า ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

15 พฤศจิกายน 2562
ติดตามภาพเพิมเตืมคลิก

VDO SKT