style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 สพม.1 กลุ่ม 5
Thursday, 22 February 2018
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 สพม.1 กลุ่ม 5 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 08 February 2018
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ประกาศยื่นซองประมูลเพื่อจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
Tuesday, 06 February 2018
ประกาศยื่นซองประมูลเพื่อจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี Read More...
IMAGE ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิษณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รองฯผอ.เสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองสุชารัตน์ ดิสขำ คณะครูและนักเรียน นำเสนอกิจกรรมเ
Friday, 02 February 2018
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิษณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 สพม.1 กลุ่ม 5
Thursday, 22 February 2018
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 สพม.1 กลุ่ม 5 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 08 February 2018
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ประกาศยื่นซองประมูลเพื่อจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
Tuesday, 06 February 2018
ประกาศยื่นซองประมูลเพื่อจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี Read More...
IMAGE ประกาศผลการสอบ Pre-Test เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
Monday, 22 January 2018
ประกาศผลการสอบ Pre-Test เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561        คะแนนรายวิชาและลำดับรายวิชาจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ผลการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปรกติ... Read More...
IMAGE ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิษณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รองฯผอ.เสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองสุชารัตน์ ดิสขำ คณะครูและนักเรียน นำเสนอกิจกรรมเ
Friday, 02 February 2018
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิษณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กลุุ่มงานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
Friday, 26 January 2018
กลุุ่มงานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ... Read More...
IMAGE นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
Friday, 26 January 2018
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก   Read More...
IMAGE การสอบ pre-test เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 21 ม.ค. 61
Sunday, 21 January 2018
การสอบ pre-test เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 21 ม.ค. 61 ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก Read More...
next
prev

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ให้การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 21 พ.ย. 60

 

ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก

 

VDO SKT