style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ให้การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 21 พ.ย. 60
Tuesday, 21 November 2017
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ให้การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่คณะครู... Read More...
IMAGE กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Monday, 20 November 2017
กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Friday, 03 November 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Saturday, 28 October 2017
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 18 October 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Monday, 02 October 2017
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี Read More...
IMAGE กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Monday, 20 November 2017
กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE รายละเอียดการรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560
Monday, 02 October 2017
รายละเอียดการรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล
Monday, 02 October 2017
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)... Read More...
next
prev

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ให้การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 21 พ.ย. 60

 

ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก

 

VDO SKT