นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561


ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก