ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รองฯผอ.เสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองสุชารัตน์ ดิสขำ คณะครูและนักเรียน นำเสนอกิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เชิงประจักษ์ในทุกแผนการเรียน 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ติดตามภาพเพิมเติมได้ที่เพจ โสตทัศนศึกษา สวนธน