โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก....