ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี

ที่ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"