เด็กหญิงมินทรา เทศมาสา ม.3/5 รับรางวัลจาก ผอ.พิศณุ ศรีพล จากการสามารถตอบคำถาม ผอ.หน้าเสาธงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยคำถามที่ท่าน ผอ.ได้ถามว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครมีประชากรกี่คน โดยนักเรียนคนนี้ส่งคำตอบมาทางไลน์อย่างรวดเร็ว

 

 

เด็กหญิงมินทรา เทศมาสา ม.3/5 รับรางวัลจาก ผอ.พิศณุ ศรีพล จากการสามารถตอบคำถาม ผอ.หน้าเสาธงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยคำถามที่ท่าน ผอ.ได้ถามว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครมีประชากรกี่คน โดยนักเรียนคนนี้ส่งคำตอบมาทางไลน์อย่างรวดเร็ว