โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลีดเดอร์และแสตนเชียร์สปอนต์เซอร์ประจำปีการศึกษา 2561 ผลปรากฎว่าแสตนเชียร์ได้รับถ้วยชนะเลิศและทั้งลีดเดอร์และแสตนเชียร์ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ จังหวัดอ่างทอง