การเข้าค่าเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี (คุณธรรม  จริยธรรม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี
 

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทาง เพจโสตสวนธนฯ  คลิก..