พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
29 มิถุนายน 2561