นายพิศณุ ศรีพล ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วย นายพร รุจิรเวช อดีตผอ.เขตสพม.1 ประธานกรรมการสถานศึกษา รร.สตรีศรีสุริโยทัย นายศักดิ์สิน ช่องดารากุล นักวิชาการสำนักวิชาการสพฐ. นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา รร.ปัญญาวรคุณ นายประดิษฐ์ ไทยอุดม อดีต ผอ.รร.วัดปรินายก  เข้าเยี่ยมและสนทนาแนวทางพัฒนาตำราเรียนภาษาอังกฤษ,ครูและนักเรียนไทยร่วมกัน มาดามเพนนี ประธานบริษัท ฟินิกส์ พับริชชิ่ง ผู้ผลิตตำราเรียนภาษาอังกฤษรายใหญ่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ ตามคำเชิญของกลุ่มผู้บริหารในฟิลิปปินส์ ในการนี้ มาดามเพนนี ได้กล่าวถึงการที่เคยส่งผู้บริหารรร.ในประเทศฟิลิปปินส์ มาดูงานที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หลายครั้งหลายคณะ ทางคณะที่มาทุกคณะต่างชื่นชมในรูปแบบในการบริหารจัดการรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หลายโรงเรียนได้นำแนวคิดที่ได้เห็นโดยเฉพาะเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และภูมิทัศน์ไปปรับปรุงพัฒนารร.ในฟิลิปปินส์ โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นณ เมืองเกซอน กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 16 กรกฎาคม 2561