ภาพการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในมุมต่างๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

- โรงอาหารใหม่ มุงหลังคาเสร็จบางส่วน


- ในโรงเรียนตีเส้นพื้นเป็นทางเดินใต้อาคาร ๙ ปี สกธ. เพื่อกันพื้นที่ให้ลูกๆ สกธ.เดินขึ้นอาคาร 5 สะดวก ขึ้น


- เส้นจราจรลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียนใต้ทางด่วน เริ่มตีเส้นแบ่งช่องจอดรถได้ 30 %

- หน้าอาคาร 5 จัด แบ่งช่องจอดรถเรียบร้อย พร้อม ลูกศร บอกทางเดินรถ
โรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกันทำ

ข่าวสารจากท่านผู้อำนวยการ พิศณุ ศรีพล