คณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ วัดหัวกระบือ ห้างสัพสินค้าเซนทรัลพระราม 2 วัดทุ่งครุ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561