ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี 

 

ห้องเรียนปรกติ 

ห้องเรียนพิเศษ EP

ห้องเรียนพิเศษ MEP