งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นม.5-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ดูภาพเพิ่มเติม...