ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2562 ***อัปเดตวันที่18 มกราคม 2562

 

1. วันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน หรือชุดสุภาพ
2. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
- ดินสอ 2B ,ปากกา,ยางลบ   
 - บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใบเสร็จที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร
3. นักเรียนมารายงานตัวไม่เกิน 08.30 น. บริเวณชั้น 3 อาคารหอประชุม 9 ปี (อาคาร 4)
4. หมายเลขห้องสอบ 232  หมายถึง อาคาร 2  ชั้นที่ 3   ห้องที่ 2  (ตามลำดับ)

 

ประกาศห้องสอบ Pre-test ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนMEP

ประกาศห้องสอบ Pre-test ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนEP

ประกาศห้องสอบ Pre-test ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ