ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียน MEP,  EP, ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

1. คะแนนที่ประกาศเป็นคะแนนรวมทุกวิชา

2. คะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ รายละเอียดลำดับที่แต่ละวิชาของรายบุคคล จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียน MEP

ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียน EP

 

ประกาศผลสอบ Pre-Test ห้องเรียนปกติ