กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดยครูสุดาพิชญ์ ยมจินดา ครูสัจวุฒิ บุญสรรค์ พร้อมด้วยเด็กหญิงธนัญญา ศรีชาวนา ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ หอประชุมวัดศรีสุดารามวรวิหาร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการสวดตามทำนองการแข่งขัน และเพื่อทราบกำหนดการ วิธีการแข่งขัน ที่จะแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 มีท่านอธิบดีกรมศาสนาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากสำนักพระราชวัง และครูประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) ศิลปินครูโขนสำนักสังคีต กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ให้การอบรม