เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House  เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30 ไร่ทั่วโรงเรียน) ใครเยี่ยมได้ตามเงื่อนไข มีเกียรติบัตรและรางวัลให้ ขอให้โชดดี พบกันพรุ่งนี้ 27 มกราคม 2562 ที่อาคาร 9 ปี สกธ. เวลา  8.30 น. เป็นต้นไป