ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี

    ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ กทม อาชีวะ และมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน หนีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กทมและปริมณฑล โดยจะดำเนินการสั่งปิด เบื้องต้น เป็นเวลา 2 วัน ในวันพรุ่งนี้ 31 มกราคม 2562 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ทางคณะผู้บริหาร จึงขอแจ้งให้คุณครูทุกท่านทราบว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยบุ ธนบุรี จะงดการเรียนการสอน(ปิดตามคำสั่ง)ในวันดังกล่าวตามที่ รมต.ให้มีการสั่งปิดโรงเรียน