โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันจากเหย้า ประจำปี 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจากเหย้าส่งลูกๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 (เบญจลัษณ์ราชา)