โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP MEP IP  Gifted ) ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. เวลา 8.30 -16.30 น. ภาพเพิ่มเติมคลิก...