1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต :Future Teachers for Future Learners , ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโ
Monday, 19 August 2019
     วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ น.ส ทิพวรรณ สุขชูศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 (ชุมนุมนาฏศิลป์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร (ด้านศิลปวัฒนธรรม) โ
Monday, 19 August 2019
      นางสาวทิพวรรณ สุขชูศรี นักเรียนระดับชั้น ม.5/7 และเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Wednesday, 14 August 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Friday, 14 June 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีรายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  ตารางเรียน... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Thursday, 30 May 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More...
IMAGE ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Saturday, 11 May 2019
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   Read More...
IMAGE วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต :Future Teachers for Future Learners , ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโ
Monday, 19 August 2019
     วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ น.ส ทิพวรรณ สุขชูศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 (ชุมนุมนาฏศิลป์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร (ด้านศิลปวัฒนธรรม) โ
Monday, 19 August 2019
      นางสาวทิพวรรณ สุขชูศรี นักเรียนระดับชั้น ม.5/7 และเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)... Read More...
IMAGE เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30 ไร่ทั่วโรงเรียน) ใครเยี่ยมได้ตามเงื่อนไข มีเกียรติบัตรแล
Saturday, 26 January 2019
         เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House  เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30... Read More...
IMAGE คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน SKT Open House 2019
Sunday, 20 January 2019
คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  SKT Open House 2019 Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 14 August 2019
         นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Thursday, 18 April 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองกำหนดการประชุมผู้ปกครอง... Read More...
next
prev

On 26-28 February 2019  Mr. Techathat Lahib, head of SKT International Programme with Ms. Prapassorn Wanichsuksombat, Mr. Kawin Manet, Ms. Rattanarat Rungajai and Miss Suppaporn Changplai take 20 students from International Programme + English Programme + Regular Programme 20 students to An Agricultural Complex Museum in Pratumthani
ภาพเพิ่มเติม...

VDO SKT