1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Tuesday, 17 September 2019
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใบชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลั
Tuesday, 10 September 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโดยมีผลงานการแข่งขันดังต่อไปนี้... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Tuesday, 10 September 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Tuesday, 17 September 2019
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใบชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Tuesday, 10 September 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Wednesday, 14 August 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Friday, 14 June 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีรายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  ตารางเรียน... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลั
Tuesday, 10 September 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโดยมีผลงานการแข่งขันดังต่อไปนี้... Read More...
IMAGE ครูปิยดา ทับประเทือง และครูจลินรักษ์ บริบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์
Tuesday, 10 September 2019
       ครูปิยดา ทับประเทือง และครูจลินรักษ์ บริบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ ณ... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมก่อตั้ง "สโมสรลูกเสือกองร้อยพิเศษอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแผ่นดิน"
Tuesday, 10 September 2019
        นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมก่อตั้ง "สโมสรลูกเสือกองร้อยพิเศษอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแผ่นดิน"... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 14 August 2019
         นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Thursday, 18 April 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองกำหนดการประชุมผู้ปกครอง... Read More...
next
prev


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร

VDO SKT