1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย
Tuesday, 26 November 2019
       นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานในพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
Monday, 25 November 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand (ISAT)
Monday, 25 November 2019
       ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand  (ISAT) ในหัวข้อ Education Vision 2030  บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University... Read More...
IMAGE “บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”
Monday, 25 November 2019
“บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”    สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ร่วมกับรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Friday, 22 November 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
Friday, 15 November 2019
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562หากนักเรียนตรวจสอบแล้วข้อมูลมีปัญหา เช่น ชื่อ - นามสกุลผิด,ชั้นที่นักเรียนจะสอบผิด,ให้ติดต่อได้ที่ครูวัชระ โทร 0618524888... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
Thursday, 14 November 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
Thursday, 14 November 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น... Read More...
IMAGE "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย
Tuesday, 26 November 2019
       นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานในพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
Monday, 25 November 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand (ISAT)
Monday, 25 November 2019
       ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand  (ISAT) ในหัวข้อ Education Vision 2030  บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University... Read More...
IMAGE “บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”
Monday, 25 November 2019
“บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”    สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ร่วมกับรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
next
prev

     

         นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการชั้นเรียน” แก่ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. เขต 1) ในการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562VDO SKT