1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวินท์ เกียรติกังวาลไกล และทีมนักเรียนชุมนุมเครื่องบินบังคับวิทยุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอากาศยานบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ ประเภทบินเร็ว และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
Monday, 04 November 2019
ลูก ส.ก.ธ. สุดยอดนักบิน... คว้าชัย 2 รายการ    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวินท์ เกียรติกังวาลไกล และทีมนักเรียนชุมนุมเครื่องบินบังคับวิทยุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Friday, 25 October 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่... Read More...
IMAGE นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38
Monday, 21 October 2019
     นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Friday, 25 October 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562
Monday, 21 October 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562  เอกสารชำระค่าเทอมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
Monday, 21 October 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Monday, 21 October 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวินท์ เกียรติกังวาลไกล และทีมนักเรียนชุมนุมเครื่องบินบังคับวิทยุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอากาศยานบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ ประเภทบินเร็ว และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
Monday, 04 November 2019
ลูก ส.ก.ธ. สุดยอดนักบิน... คว้าชัย 2 รายการ    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวินท์ เกียรติกังวาลไกล และทีมนักเรียนชุมนุมเครื่องบินบังคับวิทยุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38
Monday, 21 October 2019
     นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีแก่นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 ตุ
Monday, 21 October 2019
          ขอแสดงความยินดีแก่นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา”
Monday, 07 October 2019
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา” จัดโดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 5... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
next
prev

     

         นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการชั้นเรียน” แก่ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. เขต 1) ในการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562VDO SKT