นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมก่อตั้ง "สโมสรลูกเสือกองร้อยพิเศษอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแผ่นดิน" โดยมีผู้ทรงคุณด้านลูกเสือจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ สงวนเกียรติสุข ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ส.ก.ธ. ร่วมประชุมหารือ ในโอกาสนี้นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ และนางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการฯ,นายสุระศักดิ์ สุคนธา ครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูที่ปรึกษากองร้อยพิเศษ ส.ก.ธ. และนักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์  ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒