นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มอบหมายครูอาจารีย์ พิมพะนิตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการขยายผลของเครือข่ายครู PMCA และเตรียมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในโอกาสนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้เกียรติบรรยายทิศทางและความสำคัญการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรี โดยมีดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวต้อนรับคณะครูฯ ณ ห้องประชุม ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารปาร์คกิ้ง ชั้น ๑๔ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย ๕ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒