นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38 ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100 คน โดยย้ำว่า ในปีการศึกษา 2562 โดยมีการปรับหลักสูตรในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารใหม่ เพื่อผลิตนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นพลเมืองและเยาวชนที่ดีสู่สังคมณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต และ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562