ลูก ส.ก.ธ. สุดยอดนักบิน... คว้าชัย 2 รายการ

   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวินท์ เกียรติกังวาลไกล และทีมนักเรียนชุมนุมเครื่องบินบังคับวิทยุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอากาศยานบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ ประเภทบินเร็ว และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง รุ่น Professional พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคุณครูพิชญ์พิชาภพ นามศรีฐาน และคุณครูฐิติมา วงษ์สีทา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมทีม  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก วันที่ 31 ต.ค.62 - 3 พ.ย.62