ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand  (ISAT) ในหัวข้อ Education Vision 2030  บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปกับตัวแทนครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ณ โรงแรม Hyatt Grand Erawan Bangkok 23 พฤศจิกายน 2562