กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น(ช่วงชั้นที่3) ด.ช.ณัฐกฤษ  สันติไชยนันท์ ม.2/1 สอบได้ลำดับที่ 88 รางวัลผ่านเกณฑ์จากผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 1235 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ช่วงชั้นที่4) นายสุรเดช ประดับเขตร ม.5/2 สอบได้ลำดับที่ 99 รางวัลผ่านเกณฑ์จากผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 1291 คน
โดยท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้