นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานในพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย ในโอกาสนี้ นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะลูกเสือกุหลาบหลวง พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ส.ก.ธ. ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ และลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมพิธี โดยมีนายสุรศักดิ์ สุคนธา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒