ประชาสัมพันธ์จากบริษัทน้อมจิตต์ฯ ขอเลื่อนการจัดส่งชุดนักเรียนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลาในใบสั่งจอง หากดำเนินการได้เมื่อใดบริษัทจะจัดส่งให้ทันที