ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 (โควตาและสอบคัดเลือก) ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 "ที่มอบตัวเรียบร้อยแล้ว"  เข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยสแกน QRCode ตามกลุ่มที่กำหนดให้ในโปสเตอร์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 และ 4 - 6 พฤษภาคม 2563