เรื่องดี ๆ  ที่สวน’ธน “แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน” กิจกรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน : มิตรแท้ในยามยาก S.K.T. food for friends โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี15-30 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย ผอ.พิศณุ ศรีพล คณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา ทุกภาคส่วนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม “คนไทยไม่ทิ้งกัน : มิตรแท้ในยามยาก” S.K.T. food for friends โดยจัดอาหารเย็นพร้อมรับประทาน กว่าวันละ 750 ชุด 16 วันต่อเนื่องกัน มอบให้ผู้ที่ได้ผลกระทบขาดรายได้ในการดำรงชีพจากวิกฤติไวรัสโควิด-19  แบ่งปันอาหารให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาธนบุรี เขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ รวม 8 ชุมชน กับ 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ชุมชนประชาอุทิศ 76, ชุมชนหลังโรงเรียนวัดทุ่งครุ, ชุมชนหลังวัดทุ่งครุ ม.5, ชุมชน บก.น.9, ชุมชนทรัพย์นุกูล, ชุมชนสายสัมพันธ์, ชุมชนสินทวีวิลล่า, ชุมชนหมู่บ้านสวัสดิ์,กลุ่มแท็กซี่หน้าโรงเรียน และครอบครัวนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยได้รับความร่วมมือประสานงานจากสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม และสถานีตำรวจทุ่งครุ

    ในส่วนการจัดทำอาหารได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างดีในการจัดหาอาหาร จัดทำอาหาร รวมถึงจิตอาสาในการส่งอาหารไปปลายทางโดยที่ไม่ต้องมาแออัดรวมตัวกันรับของที่หน้าโรงเรียนซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

   กิจกรรมนี้ นอกจากจะได้ช่วยเพื่อนร่วมชาติในยามยากแล้ว โรงเรียนในฐานะสถานศึกษาที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ให้ได้เห็นถึงแบบอย่างที่ดี ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมยามยากลำบากที่มากกว่าคำบอกเล่า โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างในส่วนการสร้างภูมิคุ้มกัน “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เห็นคุณค่าตนเอง และเห็นคุณค่าผู้อื่น”

    ทั้งหมดของกิจกรรมจะมีอาหารพร้อมรับประทาน รวมกว่า 12,000 ชุด กระจายไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไวรัสโควิท-19 ในเวลา 4 โมงเย็นของทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งหมดเป็นเรื่องดีงามเป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวทำสิ่งดี ๆ เริ่มทำในสังคมเล็ก ๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร