ประกาศ


ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ใบชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

ตารางเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว