ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารชำระค่าเทอมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562


ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ใบชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562