style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ชุดใหม่
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
Wednesday, 15 November 2017
  บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้า แม่ค้า พ่อค้า ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  15 พฤศจิกายน 2562ติดตามภาพเพิมเตืมคลิก Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖
Friday, 03 November 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Saturday, 28 October 2017
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2560
Wednesday, 18 October 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2560 Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖
Friday, 03 November 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Saturday, 28 October 2017
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2560
Wednesday, 18 October 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2560 Read More...
IMAGE ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Monday, 02 October 2017
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล
Monday, 02 October 2017
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)... Read More...
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะประกาศผลโดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สามารถจอดรถได้ที่  1. ภายในโรงเรียน มีนร.และครูคอยอำนวยความสะดวกให้... Read More...
IMAGE หัวข้อกิจกรรมในการประชุม ผปค.ep,mep สกธ.
Thursday, 30 June 2016
แนะนำวิธีการเรียนและอุปสรรคปัญหาแนวทางแก้ไขโดยศิษย์เก่า รายชื่อนักเรียนเก่า ep,mep.ลูกศิษย์ ผอ.พิศณุ ศรีพล... Read More...
next
prev

VDO SKT