1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ JTB Thailand จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน โดยมีนางสุชารัตน์ ดิสขำ นางส
Sunday, 28 October 2018
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ JTB Thailand จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561... Read More...
IMAGE เดือน ตค. นักเรียนหยุด แต่ "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ไม่หยุดพัฒนา" ครับ
Saturday, 27 October 2018
  1.เทพื้นคอนกรีตแต่งลาย และ จัดทำที่นั่งพักรออำนวยความสะดวกให้นักเรียน บริเวณศาลาหน้า รร.   2.จัดทำบันไดทางขึ้นชั้นล่างหน้า หลัง อาคาร 1 ให้นักเรียน,ครูและ... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 25 October 2018
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ตารางเรียนระดับชั้น ม.1    ตารางเรียนระดับชั้น ม.2   ตารางเรียนระดับชั้น ม.3   ตารางเรียนระดับชั้น ม.4   ตารางเรียนระดับชั้น ม.5  ... Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อ่านต่อ... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 25 October 2018
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ตารางเรียนระดับชั้น ม.1    ตารางเรียนระดับชั้น ม.2   ตารางเรียนระดับชั้น ม.3   ตารางเรียนระดับชั้น ม.4   ตารางเรียนระดับชั้น ม.5  ... Read More...
IMAGE ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Wednesday, 17 October 2018
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Read More...
IMAGE ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Friday, 05 October 2018
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อ่านต่อ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภาษาให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใ
Wednesday, 24 October 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม... Read More...
IMAGE ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ JTB Thailand จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน โดยมีนางสุชารัตน์ ดิสขำ นางส
Sunday, 28 October 2018
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ JTB Thailand จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561... Read More...
IMAGE เดือน ตค. นักเรียนหยุด แต่ "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ไม่หยุดพัฒนา" ครับ
Saturday, 27 October 2018
  1.เทพื้นคอนกรีตแต่งลาย และ จัดทำที่นั่งพักรออำนวยความสะดวกให้นักเรียน บริเวณศาลาหน้า รร.   2.จัดทำบันไดทางขึ้นชั้นล่างหน้า หลัง อาคาร 1 ให้นักเรียน,ครูและ... Read More...
IMAGE ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการระ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอุทยาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการระ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน... Read More...
IMAGE บรรยากาศงานคอนเสิร์ต 10 ปี ราตรีสวนธน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 29 กันยายน 2561
Tuesday, 02 October 2018
บรรยากาศงานคอนเสิร์ต 10 ปี ราตรีสวนธน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 29 กันยายน 2561 Read More...
next
prev

VDO SKT