style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ
รายชื่อ ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Tuesday, 09 May 2017
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อ ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Thursday, 04 May 2017
ประกาศ รายชื่อ ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ
Tuesday, 04 April 2017
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในสวน
Thursday, 23 March 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในสวน Read More...
IMAGE ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Tuesday, 09 May 2017
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อ ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Thursday, 04 May 2017
ประกาศ รายชื่อ ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ
Tuesday, 04 April 2017
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในสวน
Thursday, 23 March 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในสวน Read More...
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะประกาศผลโดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สามารถจอดรถได้ที่  1. ภายในโรงเรียน มีนร.และครูคอยอำนวยความสะดวกให้... Read More...
IMAGE หัวข้อกิจกรรมในการประชุม ผปค.ep,mep สกธ.
Thursday, 30 June 2016
แนะนำวิธีการเรียนและอุปสรรคปัญหาแนวทางแก้ไขโดยศิษย์เก่า รายชื่อนักเรียนเก่า ep,mep.ลูกศิษย์ ผอ.พิศณุ ศรีพล... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน link http://goo.gl/forms/9RZLF9793vre2VQ23 2.... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 -สำหรับครูประจำวิชา           1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน             link http://goo.gl/forms/m2kkeAwzW2mYv6Qm1... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Thursday, 10 March 2016
  รูปเล่มระบบดูแลช่วยเหลือ 2558 ****************************************** รายชื่อนักเรียนภาค2-58 ****************************************** แบบประเมิน SDQ   Read More...
next
prev

VDO SKT