ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

"ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" วันที่ 16กันยายน 2564

     กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  16 กันยายน 2564


ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม “SKT Band Live Music : ดนตรีในสวนต้อนรับปิดเทอม..โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี” โดยเป็นการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนวง SKT Band และได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม “SKT Band Live Music : ดนตรีในสวนต้อนรับปิดเทอม..โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี” โดยเป็นการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนวง SKT Band และได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะ ได้แก่ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และนางสาวสุดารัตน์ แป้นทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสนี้ ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการทั่วไป ได้ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และแจ้งแนวทางการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้กิจกรรม “SKT Band Live Music : ดนตรีในสวนต้อนรับปิดเทอมฯ” ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีจำนวนผู้เข้าชมกว่าห้าพันครั้ง ท่านที่ยังไม่ได้รับชม สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าว

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 คอยให้บริการและดูแลความปลอดภัย-สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนภาษาเเละวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไห่ หยาง ดำเนินการจัดอบรม ในหัวข้อ “การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4” พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนภาษาเเละวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไห่ หยาง ดำเนินการจัดอบรม ในหัวข้อ “การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4” พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ภายใต้โครงการ “Jinbu…ตะลอนทัวร์” ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไห่ หยาง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน อาจารย์เติ้ง เยี่ยน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมจีน และอาจารย์อดิเรก นวลศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน เป็นวิทยากรการอบรม ผ่านระบบ Google Classroom เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายชยุต รำไพ อดีตครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการแต่งต

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายชยุต รำไพ อดีตครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ชมรมครูเก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความ

นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ชมรมครูเก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.19 น. ทั้งนี้ นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2558 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยโทน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานการจัดอบรม “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหล

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานการจัดอบรม “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.นฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรการอบรม ผ่านระบบ Facebook และ YouTube Live ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม 2564