ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Back to School กลับแดนสวน ชวนเรียนรู้ สู้ภัย Covid การเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite 100%‼️

Back to School กลับแดนสวน ชวนเรียนรู้ สู้ภัย Covid การเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite 100%‼️

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

คู่มือมาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ Covid-19 และแผนเผชิญเหตุในกรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อ

คู่มือมาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ Covid-19 และแผนเผชิญเหตุในกรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน โครงการภาคภาษอังกฤษและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน โครงการภาคภาษอังกฤษและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนสามารถมาซื้อได้ตามวันและเวลาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ ใต้อาคาร 2 (ตึกฟ้า) ชั้น 1 หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ รายละเอียดสามารถดูได้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชุดพละ สมุด กระเป๋า และสมัครบริการรถตู้รับส่ง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารใหม่ 6 ชั้น และห

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชุดพละ สมุด กระเป๋า และสมัครบริการรถตู้รับส่ง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารใหม่ 6 ชั้น และห้องจำหน่ายสมุดของโรงเรียน

วันที่ 22 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดี นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดี นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 เมษายน 2565