นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศอื่นๆ

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

สวน'ธน สมานมิตร คิดถึงศิษย์ ส.ก.ธ. กราบครู ดูน้อง มองโรงเรียน

สวน'ธน สมานมิตร คิดถึงศิษย์ ส.ก.ธ. กราบครู ดูน้อง มองโรงเรียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประกาศจากธนาคารออมสินของโรงเรียน

ประกาศ รู้หรือยังธนาคารมีกิจกรรมออมเงินด้วยนะ -กิจกรรมฝากเงิน25ครั้ง (ภายใน1เทอม) จะได้รับเกียรติบัตรและยังสามารถลุ้นรับของรางวัลได้ด้วย มาฝากเงินออมกันเยอะๆนะทุกคน **หมายเหตุ** -ขั้นต่ำในการฝากเงินคือครั้งละ20บาทขึ้นไป

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งบประมาณปีการศึกษา 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งบประมาณปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2563