ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Project Work Competition 2020) กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการ

    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Project Work Competition 2020) กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ"การบริหารจัดการโครงการนานาชาติ" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนโครงการนานาชาติต้อนรับ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ"การบริหารจัดการโครงการนานาชาติ" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนโครงการนานาชาติต้อนรับ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสมานมิตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสมานมิตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

นายแบบและนางแบบก็จะอินเตอร์สักหน่อย

นายแบบและนางแบบก็จะอินเตอร์สักหน่อย

วันที่ 5 ตุลาคม 2563