ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021


โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

รับนักเรียน ป.6 เข้า Year 8 (จำนวน 25 คน)
สอบข้อเขียน 13 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครนักเรียน ม.3 เข้า Year 11 (จำนวน 25 คน) หลักสูตร IGCSE มี 2 แผนการเรียน
     1. Science Studies
     2. Business Studies
สอบข้อเขียน 13 กุมภาพันธ์ 2564
สอบสัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.skt-international.com/admissions

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้อำนวยการพิศณุ  ศรีพล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ"การบริหารจัดการโครงการนานาชาติ" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนโครงการนานาชาติต้อนรับ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ"การบริหารจัดการโครงการนานาชาติ" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนโครงการนานาชาติต้อนรับ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสมานมิตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสมานมิตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Project Work Competition 2020) กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Project Work Competition 2020) กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

นายแบบและนางแบบก็จะอินเตอร์สักหน่อย

นายแบบและนางแบบก็จะอินเตอร์สักหน่อย

วันที่ 5 ตุลาคม 2563