ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เลื่อนการสอบทุนเรียนฟรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

วันที่ 8 มกราคม 2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

วันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 1

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2563