ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔


ประกาศอื่นๆ

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เลื่อนการสอบทุนเรียนฟรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

วันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 1

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2563