ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564 และขอยกเลิกการสมัครโดยตรงที่โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครทั้งหมดได้จากโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ 
ลิงก์รับสมัครออนไลน์  https://1th.me/HRjGb

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ที่ให้การดูแลการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2021 (Covid-19) มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา โครงการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยจัดสวนแบบโมเดิร์น บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน และทำหลังคาคลุมอัฒจันทร์ จากเดิมเป็นสแลนสีเขียว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564