ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 11) (International Programme: IP) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 11) (International Programme: IP) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP, MEP, IEP, Robot, IP) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP, MEP, IEP, Robot, IP) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program / วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robot)/Gifted ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program / วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robot)/Gifted ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเกทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเกทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (English Program/Mini English Program/Intensive English Program/International Programme/Gifted/Robot)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (English Program/Mini English Program/Intensive English Program/International Programme/Gifted/Robot) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการสมัครห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 หมายเหตุ: ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป และปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30น

ขั้นตอนการสมัครห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 หมายเหตุ: ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป และปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30น.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program / Mini English Program / Intensive English Program / International Programme / Robot) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Engl

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program / Mini English Program / Intensive English Program / International Programme / Robot) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program / Mini English Program / International Programme / Gifted / Robot) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-1888 ต่อ 1 (กลุ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-1888 ต่อ 1 (กลุ่มบริหารวิชาการ)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ EP, MEP และห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ EP, MEP และห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งหมด 101 รายการ
2 / 11