ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PRE-TEST ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PRE-TEST ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วย Google Form โดยมีวันสอบตามกำหนดการเดิม ดังนี้ ห้องเรียนพิเศษ สอบในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องเรียนปกติ สอบในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนการสอบและรหัสผู้เข้าสอบจะประกาศให้ทราบต่อไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๖)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๖)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๕) ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปิดเรียนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปล

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๕) ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปิดเรียนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปิดเทอมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปิดเทอมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เลื่อนการสอบทุนเรียนฟรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

วันที่ 8 มกราคม 2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

วันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปิดการจำหน่ายคู่มือรับนักเรียนและการสมัครสอบ Pre-test ชั่วคราว

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทั้งหมด 100 รายการ
8 / 10